Privacy in vooruit met tellen

Vooruit met tellen slaat enkele gegevens op de iPad van het kind om de voortgang van het kind bij te houden. Deze gegevens worden niet gedeeld met een centrale server. Van de oefeningen worden wel diagnostische gegevens naar een centrale server gestuurd. Deze gegevens bevatten informatie over welke oefeningen zijn gedaan en hoe deze zijn verlopen. Deze gegevens worden gebruikt om te bekijken of de oefeningen in de app goed functioneren, aan de hand daarvan kan de app worden verbeterd. Op de centrale server worden geen identificerende gegevens (zoals emailadres, adres iPad) opgeslagen, bij een eventueel datalek is het dus niet mogelijk om gegevens terug te leiden naar gebruikers.

Vooruit met tellen maakt geen gebruik van tracking bibliotheken.